Anunț

 nr.1619/05.12.2019

 

În temeiul art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016

Privind achizițiile publice, coroborate cu dispozițiile art.43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice,

Ateneul Popular „MR.GH.PASTIA, cu sediul în Focșani, str Piata Unirii, nr.3, telefon:0237/225584 fax: 0237/223722, email: contact@ateneu-pastia.ro,   în calitate de autoritate contractantă, achiziționează

SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ conform cerințelor din documentația de atribuire.

Caiet sarcini vouchere (2)anunt vouchere (2)

Comments are closed.