Anunț

 nr.1619/05.12.2019

 

În temeiul art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016

Privind achizițiile publice, coroborate cu dispozițiile art.43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice,

Ateneul Popular „MR.GH.PASTIA, cu sediul în Focșani, str Piata Unirii, nr.3, telefon:0237/225584 fax: 0237/223722, email: contact@ateneu-pastia.ro,   în calitate de autoritate contractantă, achiziționează

SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ conform cerințelor din documentația de atribuire.

Caiet sarcini vouchere (2)anunt vouchere (2)

Comments are closed.

Ateneu Focsani

FREE
VIEW