ANUNȚ PUBLIC – solicitare oferte preț pentru achiziție directă servicii cazare – Conferință iunie 2022