Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” este o instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local Focşani. Instituţia funcţionează în clădirea cu acelaşi nume construită din dania Maiorului Gheorghe Pastia şi are misiunea asumată de a promova valorile culturale locale, naţionale şi europene pentru animarea şi dezvoltarea sectorului cultural şi implementarea acestuia in programele de dezvoltare durabilă locală şi regională. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Ateneul Popular urmăreşte cu consecvenţă:

  • Realizarea unor stagiuni permanente de concerte şi spectacole în domeniul muzicii culte naţionale şi universale (corală şi instrumentală);
  • Conservarea şi promovarea valorilor morale, estetice, artistice şi tehnice ale comunităţii precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
  • Elaborarea de programe/proiecte cultaurale atractive şi utile de educaţie permanentă
  • Stimularea creativităţii şi talentului;
  • Păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local;
  • Cultivarea valorilor creaţiei contemporane şi artei interpretative profesioniste (corală şi instrumentală,) a muzicii culte naţionale şi universale;
  • Derularea de programe adecvate intereselor şi preocupărilor, de petrecere a timpului liber a populaţiei, de educaţie muzicală, estetică a tinerilor şi adulţilor, valorificând creaţia muzicală cultă şi tradiţională;
  • Dezvoltarea de parteneriate şi schimburi culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
  Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” este singura institutie publică de cultură din Judetul Vrancea care gestionează două ansambluri artistice profesioniste: Corul de Cameră PASTORALA - cu personal artistic angajat şi Orchestra de Cameră UNIREA - cu personal artistic neangajat prin stat de funcţii, toţi având calitatea de colaboratori permanenţi.

Valentin Gheorghiţă,
managerul Ateneului Popular
"Mr. Gh. Pastia"

Maiorul Gheorghe Pastia şi puterea exemplului

Am citit şi recitit toate documentele juridice cu privire la ctitoriile Maiorului Gheorghe Pastia: Teatrul Comunal şi Ateneul Popular. Dincolo acurateţea limbajului juridic al documentelor am încercat să descifrez printre rânduri şi să înţeleg ce se ascunde, de fapt, în spatele acelor cuvinte. Să pricep ce resorturi interioare i-au determinat gestul filantropic şi cât de mult a putut să-şi iubească oraşul natal, neamul şi cultura lui, de vreme ce nu a oprit nimic pentru sine ci doar ca «populaţiunea recunoscătoare» să-i păstreze o nepieritoare aducere aminte. Opera lui a putut fi posibilă în etapele de înflorire a României moderne, sub slăvita domnie a Regelui Carol I şi a Regelui Ferdinand I. A iubit cu patimă teatrul şi cultura acestui neam dorindu-şi mult ca şi Focşaniul să se poată exprima cultural. Să fie un pilon al culturii naţionale. A înţeles, ca nimeni altul, că prin cultură, oraşul poate căpăta o nouă dimensiune, că se poate emancipa şi dezvolta. Şi-atunci, a facut un gest simplu, firesc pentru dorinţa lui de a sluji cultura naţională, poate nu atat de bine înţeles pentru noi, cei de azi: a jertfit întreaga sa avere agonisită cu vrednicie pentru construcţia celor două edificii culturale. A fost, fără îndoială, un om inteligent şi chibzuit. Avea acţiuni şi bonuri de stat mai pe la toate instituţiile financiare ale vremii. Bani pe care i-a facut cinstit în peste 40 de ani de muncă cu încordare şi privaţiuni. A suferit pentru fiecare degradare a Teatrului Municipal şi a dorit să se implice personal

în derularea lucrărilor de construire a Ateneului Popular. N-a apucat să-l vada terminat, stingându-se din viaţă la octombrie 1929. Testamentul lăsat este un model de altruism căci îşi lasă întreaga sa avere, mobilă şi imobilă, municipalităţii.

Pentru a înţelege şi mai bine mărimea gestului Maiorului Gheorghe Pastia ar trebui cu toţii să ne întrebam cum ar fi arătat Focşaniul fără cele doua clădiri, Teatrul şi Ateneul. Să facem un exerciţiu şi să ne imaginam că, astăzi, cele doua clădiri nu ar fi existat. Răspunsul, cred, nu este greu de intuit şi il poate da fiecare dintre noi. Pentru focşăneni, opera culturală a Maiorului Pastia rămâne unică in felul ei iar aceasta este, pentru noi, focşănenii, cu siguranţă cel mai important ctitor al secolului XX. Cele două ,,temple ale culturii şi artei” împodobesc de zeci de ani oraşul şi-i dau personalitate.

Sunt şi rămân peste timp, ca un îndemn pentru toţi cu simţire romînească, vorbele Maiorului Gheorghe Pastia, acest “pedagog al maselor” cum l-a numit Octavian Goga la ceremonia punerii pietrei fundamentale la clădirea Ateneului Popular: “NIMIC PENTRU MINE, TOTUL PENTRU NEAM ŞI CULTURA LUI”.

Când oare vor mai naşte aceste meleaguri un al doilea Pastia?...


Valentin Gheorghiţă

ECHIPA


Valentin Gheorghiţă - manager (director)

Compartiment artistic
Dumitru Săndulachi - dirijor

Corişti:
Ionel Bălosu, Nicusor Blîndu, Constantin Borş, Adriana Călin, Antoaneta Iozefina Ciobanu, Doina Collavini, Camelia Cotun, Ionuţ Robert Dîrdală, Petria Dolia, Aurel Dragu, Marius Ionuţ Drilia, Mitriţa Dumitrache, Tache Dumitran, Maricela Ghica, Eugenia Hacman,
Oana Beatrice Holban, Codruţ Horia Lovin, Costel Manea, Constantin Mîndrilă, Lucian Neagu, Ion Cristian Nedelcu, Marilena Oprea, Maria Păduraru, Anişoara Piţu, Anca Maricela Rotaru, Adriana Simona Safta, Valerica Secară, Ionuţ Ţandără, Silviu Adrian Tutoş, Adriana Voinea
Compartiment programe/proiecte culturale
Liviu Topală - referent muzică, Odeta Irimiea - referent educaţie permanentă, Carmen Cazaciuc - referent informare/documentare

Birou contabilitate/financiar/administrativ
Şef birou - ec. Săndica Rotaru, economist - vacant, Valentin Miron - pompier, Ionel Mocanu - electrician, Magelona Sava - agenţie bilete, Zanfir Rodica - îngrijitor

Compartiment resurse umane
Monica Stoinescu - referent