Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” este o instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local Focşani. Instituţia funcţionează în clădirea cu acelaşi nume construită din dania Maiorului Gheorghe Pastia şi are misiunea asumată de a promova valorile culturale locale, naţionale şi europene pentru animarea şi dezvoltarea sectorului cultural şi implementarea acestuia in programele de dezvoltare durabilă locală şi regională. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Ateneul Popular urmăreşte cu consecvenţă:

  • Realizarea unor stagiuni permanente de concerte şi spectacole în domeniul muzicii culte naţionale şi universale (corală şi instrumentală);
  • Conservarea şi promovarea valorilor morale, estetice, artistice şi tehnice ale comunităţii precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
  • Elaborarea de programe/proiecte cultaurale atractive şi utile de educaţie permanentă
  • Stimularea creativităţii şi talentului;
  • Păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local;
  • Cultivarea valorilor creaţiei contemporane şi artei interpretative profesioniste (corală şi instrumentală,) a muzicii culte naţionale şi universale;
  • Derularea de programe adecvate intereselor şi preocupărilor, de petrecere a timpului liber a populaţiei, de educaţie muzicală, estetică a tinerilor şi adulţilor, valorificând creaţia muzicală cultă şi tradiţională;
  • Dezvoltarea de parteneriate şi schimburi culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
  Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” este singura institutie publică de cultură din Judetul Vrancea care gestionează două ansambluri artistice profesioniste: Corul de Cameră PASTORALA - cu personal artistic angajat şi Orchestra de Cameră UNIREA - cu personal artistic neangajat prin stat de funcţii, toţi având calitatea de colaboratori permanenţi.

ECHIPA


Manager (director)
Marius Ionuț Drilia


CORUL DE CAMERĂ "PASTORALA"
Soprane:
1. CĂLIN ADRIANA
2. COLLAVINI DOINA
3. DUMITRACHE MITRIȚA
4. OPREA MITRIȚA
5. ROTARU ANCA
6. SAFTA SIMONA
7. VOINEA ADRIANA
Alto:
1. DOLIA PETRIA
2. GHICA MARICELA
3. HACMAN EUGENIA
4. MATEIȘANU OANA
5. COTUN CAMELIA
6. SECARĂ VALERICA
Tenori:
1. NICUȘOR BLÎNDU
2. IONUȚ DRILIA
3. TACHE DUMITRAN
4. AUREL DRAGU
5. COSTEL MANEA
6. CONSTANTIN MÎNDRILĂ
Bass-baritoni:
1. IONEL BĂLOSU
2. CONSTANTIN BORȘ
3. LOVIN CODRUȚ
4. LUCIAN NEAGU
5. CRISTIAN NEDELCU
6. ROBERT DÎRDALĂ
7. IONUȚ ȚANDĂRĂ
Dirijor
Profesor dr. Dumitru Săndulachi

Compartiment programe/proiecte culturale
Carmen Cazaciuc - referent informare/documentare

Birou contabilitate/financiar/administrativ
Şef birou - Felicia Chiriac, Valentin Miron - pompier, Cristian Sandu - îngrijitor

Compartiment resurse umane
Monica Stoinescu - referent