Clădirea în care funcționează Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” are patru spații ce pot fi închiriate doritorilor, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 22.01.2019:


Consiliul administrativ al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani

– având în vedere Procesul-verbal nr. 2/22.01.2019 al ședinței Consiliului administrativ al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani

– în baza art. 19 lit. f, art. 10 lit. h și art. 9 al. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani aprobat prin HCL nr. 180/25 iunie 2015, cu completările și modificările ulterioare,

hotărăște

Art. 1. Începând cu data de 22.01.2019, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani va percepe următoarele tarife orare pentru închirierea sălilor Ateneului Popular Focșani, astfel:

 1. Societăți comerciale de stat sau private, instituții publice:
  – Sala Mare: 500 lei / oră
  – Sala Florentin Delmar: 300 lei/oră
  – Sala Ion Mincu: 200 lei/oră
  – Foaier: 200 lei oră.
 2. Asociații nepatrimoniale, fundații, asociații profesionale, sindicate, culte, organizații obștești, persoane fizice autorizate:
  – Sala Mare: 350 lei / oră
  – Sala Florentin Delmar: 250 lei/oră
  – Sala Ion Mincu: 200 lei/oră
  – Foaier: 200 lei oră.
 3. În cazul ocupării complete a Sălii Mari și a unui cost egal sau mai mare de 50 lei/bilet, se va putea percepe un procent de 10% din vânzarea biletelor, substituind chiria sălii.

Art. 2. Cu data prezentei, Decizia nr. 1/03 ianuarie 2018 privind stabilirea tarifelor orare pentru închirierea sălilor de spectacol, conferințe, foaier a Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani se abrogă.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul Contabilitate – Resurse umane – Administrativ din cadrul Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani.