Obiective:

  • informarea şi documentarea culturală pentru dezvoltarea şi animarea sectorului cultural
  • conştientizarea rolului culturii ca factor de dezvoltare durabilă locală şi regională
  • educaţia estetică a publicului larg prin activităţi de informare

 

Portofoliul de proiecte:

– Istorie şi Patrimoniu cultural local şi naţional

Prezentări multimedia care au ca scop informarea tinerilor pe diverse domenii: istorie, cultură, tradiţii, personalităţi etc. Se urmăreşte

– conştientizarea şi punerea în valoare a culturii şi tradiţiei româneşti

– crearea de legături (punţi) între tineri şi evenimente, fapte, oameni care au marcat istoria şi viaţa românească

– întărirea conştiinţei apartenenţei la neam şi ţară

– EU în UE

– Jurnal Cultural European

Prezentări multimedia care vizează promovarea valorilor culturale europene în România şi a valorilor româneşti în Europa

Se urmăreşte:

– familiarizarea elevilor de gimnaziu şi liceu cu conceptele, valorile şi rigorile europene

– dezvoltarea unei conştiinţe interculturale

– Sesiunile INFO-CULT

– Vârstele Muzicii

– Muzeul de lângă NOI

– Proiect naţional: Noaptea Muzeelor

– Proiect: Zilele Europene ale Patrimoniului