Solicitare achiziție servicii catering

ANUNŢ nr. 886 din 17.08.2020

Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani cu sediul in Piata Unirii, nr.3 Focsani, Judetul Vrancea, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza să achiziţioneze prin achizitie directă, servicii de catering pentru  invitaţii noştri membri ai Cvnitetului CONSONANTE în cadrul proiectului Duminicile Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia care se va desfăşura in conditii de înregistrare live în data de 20 august 2020.

Cod 55520000-1 –Servicii de catering

Comanda de prestări servicii va fi atribuită  pentru prezentarea ofertei “cea mai avantajoasă” din punct de vedere economic, criteriul de atribuire fiind  “preţul cel mai scăzut”.

Relatii la tel.0237 22 55 84 sau direct la sediul unităţii.

 

Detalii

Comments are closed.