Obiective:

  • implemenarea conceptului de educaţie permanentă sau învăţare pe tot parcursul vieţii (LLL)
  • încurajarea parteneriatelor de învăţare la nivel local, naţional şi European
  • promovarea culturii şi civilizaţiei romăneşti şi universale, precum şi principiile interculturalităţii

 

Portofoliul de proiecte:

–  Atelierele IntegrART

– Civilizaţiile Lumii

– Aniversări Culturale

– Colocvii, workshop-uri, expoziţii

– Festivalul Şanselor Tale

– Conferinţele Publice ATHENAEUM

– CHORUM LEXICON (Seratele Muzicale ale Pastoralei)