Obiective:

  • implemenarea conceptului de educaţie permanentă sau învăţare pe tot parcursul vieţii (LLL)
  • încurajarea parteneriatelor de învăţare la nivel local, naţional şi European
  • promovarea culturii şi civilizaţiei romăneşti şi universale, precum şi principiile interculturalităţii

 

Portofoliul de proiecte:

–  Atelierele IntegrART

Cunoaştere de sine şi dezvoltare personală prin tehnici artistice – activităţi  de tip OPEN SPACE (spaţiu deschis), ateliere, expoziţii, manifestări artistice create de şi pentru tineri, copii şi alte categorii de public.
Promovarea artelor vizuale prin realizarea de expoziţii care să acopere întrega paletă a ceea ce înseamnă:arte plastice, fotografie, afiş, documentar promovând valori sau evenimente.
Se urmăreşte:
– creşterea capacităţii de adaptare, de comunicare şi de relaţionare a tinerilor
– creşterea stimei de sine şi a respectului faţă de lumea înconjurătoare
– descoperirea, cultivarea şi fructificarea propriilor abilităţi şi talente
– informarea publicului privind evoluţia artelor vizuale
– educarea simţului estetic

 

– Civilizaţiile Lumii

Proiectul îşi propune prezentarea modului de viaţă, a tradiţiilor şi a valorilor culturale a popoarelor lumii, în special ale celor europene, prin activităţi specifice ca: prelegeri, prezentări multimedia, expoziţii, lansări de carte, recitaluri de poezie, concerte, precum şi a reperelor colaborării dintre acestea şi România.

 

– Aniversări Culturale

Manifestări culturale de tipul: lectură publică, prelegeri, dezbateri, expoziţii, care propun publicului activităţi de cunoaştere a personalităţilor culturii române şi universale amplasate în preajma datelor aniversare sărbătorite de UNESCO sau de alte foruri culturale naţionale şi internaţionale.
Se urmăreşte:
– satisfacerea nevoilor de informare/ comunicare şi lectură a cât mai multor persoane;
– crearea unui ambient care permite întărirea şi transmiterea valorilor culturale;
– dezvoltarea participării individuale la dezbateri.

 

– Colocvii, workshop-uri, expoziţii

Colocvii şi workshop-uri pe diverse teme de interes pentru public de diferite categorii de vârstă şi pregătire socio-profesională.
Lansarea unor cărţi/publicaţii recent apărute ale unor autori locali sau de prestigiu naţional.
Se urmăreşte:
– sensibilizarea şi conştientizarea publicului de faptul că societatea în care trăim este tot mai mult o societate a învăţării continue;
– conştientizarea publicului că cele mai multe şanse le oferă păstrarea unei minţi active şi informate în toate domeniile care pot ameliora calitatea vieţii şi a unei atitudini deschise şi flexibile, permisive la schimbare şi nou.
– sensibilizarea şi cultivarea gustului pentru carte de bună calitate din toate domeniile culturii scrise

 

– Festivalul Şanselor Tale

Târg naţional de educaţie permanentă realizat de AUPG (Asociaţia Universităţilor Populare Germane) în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul  Muncii şi Protecţiei sociale (conferinţe, work-shop-uri, prezentări multimedia, teatru interactiv, recitaluri, expoziţii, etc.)
Se urmăreşte:
– promovarea conceptului de „învăţare pe tot parcursul vieţii”
– sensibilizarea şi conştientizarea publicului de faptul că societatea în care trăim este tot mai mult o societate a învăţării continue
– conştientizarea publicului că cele mai multe şanse le oferă păstrarea unei minţi active şi informate în toate domeniile care pot ameliora calitatea vieţii şi a unei atitudini deschise şi flexibile, permisive la schimbare şi nou.

 

– Conferinţele Publice ATHENAEUM

Întâlniri cu oameni remarcabili
Se urmăreşte:
– satisfacerea nevoilor de informare/ comunicare şi reflectare a cât mai multor persoane;
– crearea unui ambient care permite intărirea şi transmiterea valorilor culturale.

 

– CHORUM LEXICON (Seratele Muzicale ale Pastoralei)

Prezentarea de către Corul de cameră PASTORALA, de concerte lecţie, serate muzicale care pot  fi prezentate la sediu, precum şi recitaluri de muzică religioasă la diverse biserici din municipiu.