Festivalul poartă numele compozitorului focşănean FLORENTIN DELMAR, pe numele său adevărat Florian Milea. Festivalul ia fiinţă în anul 1973, sub oblăduirea „Casei de Cultură” a municipiului şi primeşte o titulatură specifică perioadei: „Să Cânte Tinereţea” – titlu pe care şi-l păstrează până în 1990. Prima ediţie adună vocile cele mai bune din judeţ, iar juriul format din secretari de partid din întreprinderi şi preşedinţi ai comitetelor de sindicat este prezidat de compozitorul Aurel Giroveanu. La iniţiativa lui Horia Moculescu, în anul 1991, festivalul îşi schimbă denumirea în Florentin Delmar.

Din obiectivele festivalului amintim: derularea unei competiţii naţionale de nivel profesionist, atragerea artiştilor-concurenţi spre muzica uşoară românească, promovarea creaţiei compozitorului focşănean în rândurile concurenţilor şi a artiştilor consacraţi, realizarea unei sărbători a muzicii uşoare româneşti tradiţionale. Serile de festival constau în concursul de interpretare şi recitaluri ale unor vedete din muzica uşoară românească.