Anunt catering – Festivalul Florentin Delmar, 2020

ANUNŢ nr.1280 din 04.11.2020
Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” Focşani cu sediul in Piaţa Unirii, nr.3 Focşani, Judeţul
Vrancea, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie
directă servicii de catering pentru invitaţii noştri la FESTIVALUL INTERNATIONAL DE
MUZICĂ UŞOARĂ ROMÂNEASCĂ FLORENTIN DELMAR editia a 45-a, 2020.
Cod cpv 55520000-1-servicii de catering
Contractul (comanda) de prestări servicii va fi atribuit pentru prezentarea ofertei “cea mai
avantajoasă” din punct de vedere economic, criteriul de atribuire din “preţul cel mai scăzut”.
Relaţii la tel.0237 22 55 84 sau direct la sediul unităţii.

Comments are closed.