În temeiul art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, coroborate cu dispozițiile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Ateneul Popular „MR.GH.PASTIA, cu sediul în Focșani, str. Piața Unirii, nr.3, telefon:0237/225584 fax: 0237/223722, email: contact@ateneu-pastia.ro,   în calitate de autoritate contractantă, achiziționează SERVICII DE EMITERE ȘI LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ PE SUPORT ELECTRONIC conform cerințelor din documentația de atribuire.

Caiet_sarcini_vouchere_vacanta_2020

Comments are closed.