Anunț public pentru achiziție directă videoproiector – 2023