Pentru menţinerea vie a repertoriului componistic FLORENTIN DELMAR, organizatorii oferă spre alegere concurenţilor piese ale compozitorului, reorchestrate şi adaptate muzicii uşoare moderne.

Negativele pot fi descărcate de aici:

Comments are closed.