Rezultatul probei scrise (examenul pentru postul de administrator)