Solicitare achiziție servicii catering

ANUNŢ nr. 879 din 10.08.2020

Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia” Focşani cu sediul in Piata Unirii, nr.3 Focsani, Judetul Vrancea, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza să achiziţioneze prin achizitie directă, servicii catering pentru  invitaţii noştri membri ai Cvintetului CONSONANTE în cadrul proiectului Duminicile Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia care se va desfăşura in conditii de înregistrare live în data de 14 august 2020.

Cod 55520000-1 –Servicii de catering

Comanda de prestări servicii va fi atribuită  pentru prezentarea ofertei “cea mai avantajoasă” din punct de vedere economic, criteriul de atribuire fiind  “preţul cel mai scăzut”.

Relatii la tel.0237 22 55 84 sau direct la sediul unităţii.

Caiet de sarcini: solicitare oferte pret servicii de catering

Comments are closed.