ANUNȚ PUBLIC – solicitare oferte preț pentru achiziție directă servicii catering – Conferință iunie 2022