Anunţ rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului de CORIST