Anunţ rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului de CORIST